ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
ศุภฤกษ์ เบิกดิถีขึ้นปีใหม่ น้อมดวงใจตั้งจิตอธิฐาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสากลดลบันดาล ให้สุขสรรค์เกษรมสรรค์นิรันดร์เทอญ กราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลชุมพวงที่เคารพรัก ในสุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2559 นี้ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พ่อแม่พี่น้อเคารพนับถือและพระบารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฎ ได้ดลบันดาล ให้พ่อแม่พี่น้องได้มีความสุขความเจริญ ด้วยจตุรพิสพระพรชัยและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งทุกประการ พ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านค่ะ ในโอกาสปีใหม่นี้ นายกและทีมงานขออวยพรให้ทุกท่านค้าขายร่ำรวย ทำงานให้มากด้วยตำแหน่งยศศักดิ์ มีสุขภาพพาลานามัยที่สมบูรณ์ อย่าเจ็บอย่าจน คิดสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ 
     
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชำระภาษีประจำปี 2558 
     
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ใบสมัครเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการป...     จำนวนผู้เข้าชม 708 ครั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น...     จำนวนผู้เข้าชม 808 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พน...     จำนวนผู้เข้าชม 763 ครั้ง
ประกาศ สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูง...     จำนวนผู้เข้าชม 1070 ครั้ง
การประชุมดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับการช่วยเหลือ "โครงการก่อสร้างบ้านเเฉลิมพระเกียรติส...     จำนวนผู้เข้าชม 1237 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก หลักธรรมาภิบาล ฃองการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี รวม 10 หลัก...     จำนวนผู้เข้าชม 1234 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก 7 สิงหา ประชาร่วมใจ "ออกเสียงประชามติ" เวลา 08.00-16.00 น....     จำนวนผู้เข้าชม 1289 ครั้ง
ประกาศอบต.ประสุขเรื่องประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำ(บานระบายเหล็ก พวงมาลัยมือหมุน...     จำนวนผู้เข้าชม 1099 ครั้ง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเตย...     จำนวนผู้เข้าชม 1236 ครั้ง
ประกาศ องค์การบริหารส่นวตำบลเตย...     จำนวนผู้เข้าชม 1008 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศราคากลางและประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมเสา
   ประกาศราคากลางและประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายพิกุลทอง 29 หมู่ที่ 16
   ประกาศประมูลให้เช่าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลลตำบลชุมพวง
   ประกาศผลการสอบราคาค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.สายเทศบาล 3 หมู่ที่ 5(ช่วงบ้านนายฉลอง คงดี)
   ประกาศผลการสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. สองข้างถนนสายขี้เหล็ก 5 หมู่ที่ 3 (ซอยศาลา 200ปี)
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศราคากลางตกลงจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal บ้านมาบกราด หมู่ที่ 14
   ประกาศ สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
   ประกาศอบต.ประสุขเรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวัดจันทร์ หมู่ 4
   ประกาศอบต.ประสุขเรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวัดจันทร์ หมู่ 4
   ประกาศอบต.ประสขเรื่องผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างห้องเก็บเอกสาร อบต.ประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
   ประกาศอบต.ประสุขเรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านละโว้สายกลางบ้าน ห
   ประกาศ ประมูลซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
   ประกาศอบต.ประสุขเรื่องประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำ(บานระบายเหล็ก พวงมาลัยมือหมุนเปิดปิด)พร้อมปรับปรุงถนนหินคลุ
   ประกาศอบต.ประสุขเรื่องประกาศราคากลางก่อสร้างประตูระบายน้ำ(บานระบายเหล็กพวงมาลัยมือหมุนเปิดปิด)พร้อมปรับปรุงถนนหินคลุก หม
   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านซ่อง เรื่องประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 25 เมษายน 2559 เทศบาลตำบลชุมพวง โดยนางนารดา อึ้งสวัสดิ์นายกเทศมนตรีตำบลชุมพวง พร้อมคณะผู้้บริหาร สมาชิ ...
 วันที่ 13 เมษายน 2559 เทศบาลตำบลชุมพวง ได้จัดประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 โดยมีนายทศพล ยุทธศิลป์กุล นายอำเภอชุม ...
เทศบาลตำบลชุมพวง โดยนางนารดา อึ้งสวัสดิ์ นายกเทศมนตรี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวั ...
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ...
 
ประกาศผลสอบราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผลสอบราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง  

ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


ข่าวเด่นประจำวัน
ข่าวเด่นประจำวัน  


หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

 
นายกเทศมนตรีตำบลชุมพวง
นางนารดา อึ้งสวัสดิ์
 
นายสุเวช ณะวงวิเศษ ปลัดเทศบาลตำบลชุมพวง
นายสุเวช ณะวงวิเศษ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลตำบลชุมพวง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 23.20.44.181
คุณเข้าชมลำดับที่ 268,804


กรกฎาคม 2559
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 25 กรกฎาคม 2559


 
เทศบาลตำบลชุมพวง
ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนคราชสีมา
Tel : 0-4447-7311 0-4447-7330  Fax : 0-4447-7290
Email : admin@chumphuang.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.