ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ยื่นแบบและชำระภาษี  ตั้งแต่เดือนมกราคม  ถึง  เดือนกุมภาพันธ์

ภาษีป้าย  ยื่นแบบและชำระภาษี  ตั้งแต่เดือนมกราคม  ถึง  เดือนมีนาคม

ภาษีบำรุงท้องที่  ยื่นแบบและชำระภาษี  ตั้งแต่เดือนมกราคม  ถึงเดือนเมษายน

ท้องถิ่นจะพัฒนา  เทศบาลจะเจริญ  ด้วยเงินภาษีของท่าน
    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
งานประเพณีสงกราน์ต 2557 ...
งานวันเด็ก 2557 ...
เทศบาลตำบลชุมพวงร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ  ประจำปี  2556  ...
เทศบาลตำบลชุมพวงร่วมงานวันปิยะมหาราช ประจำปี 2556 ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
เชิญชวนชำระภาษี ประจำปี 2557 
     
ใบแจ้งการขุดดินถมดิน 
     
แบบ ข.8 คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประชาสัมพันธ์เว็บไซด์ เทศบาลตำบลดอนเกาะกา...     จำนวนผู้เข้าชม 54 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี 2556...     จำนวนผู้เข้าชม 71 ครั้ง
ศูนย์ปรองดองสามนฉันท์เพื่อการปฎิรูป (ศปป.)...     จำนวนผู้เข้าชม 91 ครั้ง
องค์ความรู้...     จำนวนผู้เข้าชม 73 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรวด เรื่อง การกำหนดระยะแล้วเสร็จของงาน...     จำนวนผู้เข้าชม 112 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรวด เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2557...     จำนวนผู้เข้าชม 98 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรวด เรื่อง ให้ใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมา...     จำนวนผู้เข้าชม 100 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรวด เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)...     จำนวนผู้เข้าชม 104 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรวด เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2557 - 2561)...     จำนวนผู้เข้าชม 105 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรวด เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2556...     จำนวนผู้เข้าชม 91 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   เปิดประมูลให้เช่าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลชุมพวง
   สอบราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล. สายเทศบาล ๓ หมู่ที่ ๑๐ (ต่อจากโครงการเดิม)
   ผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.
   ผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างทับหลัง คสล.
   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุง - ซ่อมแซมผิวถนนจราจรลูกรัง บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 7
   ประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุง ถนนสายบ้านหนองแก บ้านถนนหัก และบ้านหินแห่
   ประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านถนนหัก หมู่ที่ 9
   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรุ่งธรรม
   ประกาศสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันขับเคลื่อน2ล้อแบบดับเบิ้ลแคบ
   โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากวัดจอมศรีมงคล ถึงถนน ค.ส.ล.เส้นเดิม หมู่ ๑
   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางจากซุ้มประตูวัดบ้านเล้อ ถึงบ้านนายสนั่น พนมชนม์ หมู่2
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ตำบลเมืองใหม่
   ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมตู้ถังรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย
   รายงานผลการสอบราคาซื้อสื่อ ฯ ศพด.
ข่าวย้อนหลัง
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


ข่าวเด่นประจำวัน
ข่าวเด่นประจำวัน  


หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  


ประกาศผลการสอบราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลการสอบราคาซื้อ/จ้าง  

ออนไลน์ทั้งหมด 19 คน
หมายเลข IP 23.22.38.148
คุณเข้าชมลำดับที่ 302,921

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลตำบลชุมพวง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

กรกฎาคม 2557
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 13 กรกฎาคม 2557

 
เทศบาลตำบลชุมพวง
ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนคราชสีมา
Tel : 0-4447-7311 0-4447-7330  Fax : 0-4447-7290
Email : admin@chumphuang.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.